Palvelut

Coachin johtajille ja asiantuntijoille

Coaching on uusiin näkökulmiin, ratkaisuihin ja itseymmärrykseen kysymyksillä oivalluttava vuorovaikutusprosessi. Se sopii hyvin


 • Uuden työtehtävän  haltuunottoon
 • Tavoitteiden saavuttamiseen
 • Fokusoimiseen ja priorisoimiseen
 • Motivaation ja ilon löytämiseen
 • Ajankäytön haasteisiin
 • Muutokseen sopeutumiseen
 • Valintatilanteisiin ja päätöksentekoon
 • Viestinnän vakuuttavuuden lisäämiseen
 • Haastavien henkilösuhteiden paineeseen
 • Omien vahvuuksien kirkastamiseen
 • Henkilöjohtajana kehittymiseen
 • Uuden uran löytymiseen
 • Johtajana onnistumiseen
 • Tuloksen kasvattamiseen

Valmennukset tiimeille, johtorymille ja työyhteisöille

Tiimicoaching on kehittämisen menetelmä, jossa tiimi tai johtoryhmä tulee koutsatuksi sille tärkeissä ja ajankohtaisissa aiheissa. Sen lisäksi se oppii käytännössä coaching-taitoja, kuten kuuntelua ja arvostamista, luovaa ja osallistavaa yhteistyötä, selkeää ja tarkoituksenmukaista viestintää, luottamusta ja yhteistyötä rakentavaa vuorovaikutusta sekä ristiriitojen ehkäisyä ja rakentavaa ratkaisua. Osallistavin, monipuolisin ja toimivin menetelmin toteutetut työyhteisövalmennukset ovat hyödyksi


 • Muutos- ja uudelleenorganisoitumistilanteissa
 • Kulttuurinmuutosta toteutettaessa
 • Kun halutaan kehittyä ja uudistua
 • Motivaation ja työnilon edistämiseski
 • Itseohjautuvuuden ja sitoutumisen kasvattamiseksi
 • Yhteistyön ja ilmapiirin parantamiseksi


Rekrytointi ja henkilövalinnat

Kun työtehtävään etsitään sopivaa henkilöä, tämä hoituu kätevästi suorahaku- ja mediahakumenetelmin. Jos sopivia kandeja taas on jo valmiina, valinta on hyvä varmistaa soveltuvuustestien avulla. Psykologiset soveltuvuusarviot - tarkoitukseen räätälöity valikoima kyky- ja persoonallisuustestejä, kyselyitä, simulaatioita, ryhmätehtäviä sekä perusteellinen haastattelu ja tämän perusteella kirjoitettu konkreettinen ja havainnollinen raportti antaa varmuutta osuvaan valintaan sekä viisautta valitun henkilön johtamiseen ja motivoimiseen. Soveltuvuusarviot ovat hyödyksi asiantuntija-, esimies- ja johtajarekrytoinneissa, sekä johtajuus-ja kehittymispotentiaalin tunnistamistarpeissa. Suurin hyöty arvioinneista saadaan, kun niihin yhdistetään valitun henkilön coaching-prosessi uuden tehtävän haltuunottamisen varmistamiseksi, esiintulleiden vahvuuksien vahvistamiseksi sekä kehittymishaasteissa kehittymiseksi.


Mentorointi ja psykologipalvelut